نام: منوچهر احمدی هدایتی

محل تولد: کرمانشاه – قصرشرین

تاریخ تولد: 58/6/1

وضعیت تاهل : مجرد

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 48

کد ملی: 3-956055- 337

 

 

سوابق پژوهشی:


1)      سخنرانی و ارائه مقالات در کنگره های مختلف

کنگره میکروبشناسی تهران سال 82- کنگره میکروبشناسی کرمان سال 85 – کنگره بیماری های

گوارش و کبد تهران سال 86( 2 سخنرانی – 3 پوستر)

 

2)     همکاری در 4 طرح تحقیقاتی

  تمامی طرح ها در زمینه هلیکو باکتر پیلوری بوده و 3 طرح در دانشگاه تهران و یک طرح در مرکز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان طالقانی. تنها طرح بیمارستان طالقانی در حال انجام است و ما بقی طرح ها به اتمام رسیده است. تاریخ شروع طرح ها از سال 1382 بوده است.

الف) برسی شیوع الل های ژن vacA 82-85

ب) برسی شیوع الل های cagA 82-85

ج) برسی شیوع الل های cagE  82-85

د) برسی عود عفونت هلیکوباکتر پیلوری 87-......

3)    مقاله  چاپ شده در  public health : برسی شیوع الل های vacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران زخم های پپتیک و گاستریت.

4)      پایان نامه Ph.D و کارشناسی ارشد در زمینه هلیکوباکتر پیلوری

 

 

سوابق آموزشی:

1)     تالیف و ترجمه 13 کتاب در زمینه علوم پایه پزشکی

  -  1000 نکته در میکروبشناسی پزشکی چاپ دوم زیر نظر دکتر ناصر بادامی

-    1000 نکته در بیوشیمی بالینی زیر نظر امیره نجات شکوهی

1000 نکته در ایمنی شناسی پزشکی

1000 نکته در ویروس شناسی پزشکی

1000 نکته در خون شناسی پزشکی زیر نظر دکتر محمد رخشان

1000 نکته در انگل شناسی پزشکی

650 نکته در قارچ شناسی پزشکی

ترجمه میکروبیولوژی مورای

تالیف فرهنگ لغت میکروبیولوژی

تالیف میکروبیولوژی سیستماتیک

تالیف میکروبیولوژی عمومی

و .....

 

2)     تدریس به مدت 3 سال در دانشگاه های دولتی و آزاد

       تدریس در بسیج دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت 4 ترم از سال 1385

      تدریس در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد جهاد دانشگاهی به مدت یک ترم

      تدریس در دانشگاه آزاد شهر ری به مدت یک ترم

 

3)      دانشجوی ترم 7 دکتری تخصصی باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورودی بهمن ماه 85 (در حال گذراندن پایان نامه)

4)      کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران  (82-85)

5)      کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه تبریز  ( 79-82 )

6)      کاردانی دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه   ( 77-79)